27.Jul.2023

Lokálne dobroraňajky

🥪☕ V priestoroch Komunitné centrum Námestovo sa dňa 27.07.2023 uskutočnili Lokálne dobroraňajky.

Spolu s komunitnými centrami, neziskovými organizáciami, občianskymi združeniami či zariadeniami centier sociálnych služieb z Oravy sme hovorili o novinkách a možnostiach vo svete dobrovoľníctva 💛 .

V skupinách, prezentáciou či diskusiou sme riešili nasledujúce témy:

🔸Nová webová stránka a možnosť zviditeľnenia vlastných dobrovoľníckych príležitostí

🔸Koncepcia rozvoja dobrovoľníctva v Žilinskom kraji a zapojenie sa do jej implementácie

🔸Novinky z legislatívy dobrovoľníctva

🔸Kampaň Zapni sa pre Slovensko

A popri tom všetkom samozrejme predstavenie ponuky každej organizácie, v čom vie poskytnúť spoluprácu a naopak v čom by potrebovala pomoc.

Ďakujeme za pozvanie, podnety a výbornú atmosféru.

Centrum sociálnych služieb Zákamenné - Dom Charitas sv. Hildegardy z Bingenu v Rabčí - Gymnázium Tvrdošín - Komunitné centrum SINAJ Trstená - Komunitné centrum Námestovo - Komunitne centrum Zoe a Materske centrum Dupajda - OZ Aktív-relax - Mladiinfo - Mladí za mesto - GARÁŽ klub