Informácie o voľných miestach

CSS Zákamenné - miesto poskytovania sociálnej služby  Ulica Vyšný koniec 559/55, Zákamenné 
Druh sociálnej služby Kapacita  Obsadené
miesta
Počet voľných
miest 
Domov sociálnych služieb 
(celoročná pobytová sociálna služba)
34 34 0
Špecializované zariadenie 
(celoročná pobytová sociálna služba)
38 38 0
Počet miest  72 72 0
CSS Zákamenné - miesto poskytovania sociálnej služby Oravská Lesná 296
Druh sociálnej služby Kapacita  Obsadené
miesta
Počet voľných
miest 
Domov sociálnych služieb 
(celoročná pobytová sociálna služba)
18 17 1
Špecializované zariadenie 
(celoročná pobytová sociálna služba)
36 35 1
Zariadenie pre seniorov 
(celoročná pobytová sociálna služba)
4 4 0
Počet miest  58 56 2
CSS Zákamenné - miesto poskytovania sociálnej služby Zubrohlava, Hlavná 118
Druh sociálnej služby Kapacita  Obsadené
miesta
Počet voľných
miest 
Domov sociálnych služieb 
(celoročná pobytová sociálna služba)
5 5 0
Špecializované zariadenie 
(celoročná pobytová sociálna služba)
10 10 0
Počet miest  15 15 0

Aktualizované: 17.05.2024