Strategické ciele zariadenia na obdobie 2019-2022

Cieľ

Obsah

Obdobie

Cieľ 1

Rozvíjať a naďalej zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb.

priebežne

Cieľ 2

Zvyšovať odbornú kvalifikáciu zamestnancov v špecializovanom zariadení pre klientov s ochorením schizofrénia na pracovisku Zákamenné a Zubrohlava.

priebežne

Cieľ 3

Zvyšovať odbornú kvalifikáciu zamestnancov v špecializovanom zariadení pre klientov s rôznym druhom demencií na pracovisku Oravská Lesná.

priebežne

Cieľ 4

Zriadiť špecializované zariadenie - denná forma

2020-2021

Cieľ 5

Rekonštrukcia budovy na pracovisku Oravská Lesná – zateplenie a oprava fasády budovy, oprava vikierov, balkónov a zvodov.

Rekonštrukcia hospodárskej budovy za účelom zriadenia dennej ambulantnej sociálnej služby na pracovisku Zubrohlava.

 

priebežne

Cieľ 6

Vyriešiť energetickú náročnosť pavilónu A na pracovisku Zákamenné – zateplenie a oprava fasády budovy, oprava strechy.

priebežne

Cieľ 7

Rozvíjať spoluprácu s komunitou v okolí prevádzok a rozvíjať dobrovoľnícku činnosť v zariadení.

priebežne