Strategické ciele zariadenia na obdobie 2023-2026

Cieľ

Obsah

Obdobie

Cieľ 1

Implementovať štandardy kvality.

2023-2024

Cieľ 2

Rozvíjať a naďalej zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb.

Priebežne

Cieľ 3

Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov o riadení rizík a krízových situácií so zavedením riadenia rizík do praxe.

2023-2025

Cieľ 4

Zvyšovať odbornú kvalifikáciu zamestnancov v špecializovanom zariadení pre prijímateľov s ochorením schizofrénia na pracovisku Zákamenné.

2026

Cieľ 5

Zvyšovať odbornú kvalifikáciu zamestnancov v špecializovanom zariadení pre prijímateľov s rôznym druhom demencií na pracovisku Oravská Lesná.

2026

Cieľ 6

Vybudovať zariadenie komunitného typu.

2026

Cieľ 7

Zriadiť Denné centrum.

2026

Cieľ 8

Rekonštrukcia budovy na pracovisku Oravská Lesná – zateplenie a oprava fasády budovy, oprava vikierov, balkónov a zvodov.

2026

Cieľ 9

Vyriešiť energetickú náročnosť pavilónu A na pracovisku Zákamenné – zateplenie a oprava fasády budovy, oprava strechy.

2026

Cieľ 10

Rozvíjať spoluprácu s komunitou v okolí prevádzok a rozvíjať dobrovoľnícku činnosť v zariadení.

Priebežne