Tlačivá

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  

Vyplnená žiadosť sa doručí na adresu ŽSK:  
Úrad ŽSK
Odbor sociálnych vecí
Komenského 48
011 09 Žilina

Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby  (pdf)
Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby  (word)

Vyplnená žiadosť sa doručí na adresu zariadenia: 
CSS Zákamenné
Ulica Vyšný koniec 559/55 
029 56 Zákamenné