Symbióza generácií, o.z.

Tel.:       043 / 55 92 515
e-mail:  dsszakam@vuczilina.sk
IČO:      42069271
DIČ:      2022861720
IBAN:   SK46 5600 0000 0040 8946 2030  
Právna forma: občianske združenie 

 

Adresa:
Občianske združenie Symbióza generácií
Ulica Vyšný koniec 559/55
029 56 Zákamenné