Projekty

09.09.2022

„Orava a Morava – spoločne ku kvalite v sociálnych službách“

Názov projektu: „Orava a Morava – spoločne ku kvalite v sociálnych službách“ Partneri projektu: 1. Centrum sociálnych služieb Zákamenné 2. Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

viac
21.04.2022

Dopytovo – orientovaný projekt Podpora procesov transformácie v CSS Zákamenné

Kód projektu ITMS2014+: 312041BQB5
Rozpočet projektu: 65 980,07 eur
04/2022 - 11/2023

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

viac
31.05.2021

Realizácia projektu: "V4 pre rozvoj spoločnej sociálnej Európy"

viac
26.05.2021

Realizácia projektu: "Orava a Morava tradične a zdravo"

Partneri projektu: 1. Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 2. Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Operačný program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 - 2020,

viac
17.09.2020

Realizácia projektu: "Vyšehradská kooperácia v oblasti práce so seniormi." Visegrad Fund

viac
20.03.2020

Realizácia projektu: "Kráčame spoločne s našimi predkami"

Partneri projektu: Centrum sociálnych služieb Zákamenné Dom Pomocy Spolecznej Braci Albertynów, Operačný program Interreg V-A Slovenská republika – Poľská republika 2014 - 2020, reg. č. projektu INT/EB/ZA/1/V/A/0208, projekt je realizovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

viac
05.08.2019

Národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov

viac
25.10.2018

Realizácia projektu: "Moravané a Oravané spolupracují"

Partneri projektu: 1. Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 2. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné, Operační program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 - 2020

viac
20.05.2018

Visegrad Fund: Realizácia projektu: "Seniori bez hraníc. Vyšehradská spolupráca pre integráciu seniorov."

Názov projektu: "Seniori bez hraníc. Vyšehradská spolupráca pre integráciu seniorov. " Zdroj a výška financovania: Medzinárodný Vyšehradský fond, 15 000,00 EUR Obdobie realizácie projektu: 20/05/2018 - 31/12/2018 Líder projektu: Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s ručením obmedzeným

viac
16.05.2017

Realizácia projektu: "Netradičnou cestou po stopách našich predkov“

Partneri projektu: Centrum sociálnych služieb Zákamenné a Dom Pomocy Spolecznej Braci Albertynów, Realizácia mikroprojektu v rámci Programu Interreg V-A Poľsko–Slovensko 2014–2020, reg. č. projektu INT/EB/ZA/1/I/A/0010, ktorý je realizovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

viac
23.12.2013

Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013

Na základe vzájomných vzťahov, ktoré máme s Domom Pomocy Spolecznej Braci Albertynów v Bulowiciach a vďaka príležitosti zapojiť sa s projektom do Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa nám otvorila cesta k získaniu potrebných finančných prostriedkov a taktiež šanca prehĺbiť našu začínajúcu spoluprácu.

viac