Oravská Lesná 296

Centrum sociálnych služieb Zákamenné - pracovisko Oravská Lesná 296 je zateplená bezbariérová budova v tvare U v centre obce, s kaplnkou, so záhradou a altánkom. Poskytuje celoročný pobyt 58 ženám a mužom, prevažne seniorom s rôznym druhom zdravotného znevýhodnenia v dvoj a trojlôžkových izbách s príslušenstvom. V budove je spoločenská miestnosť, miestnosť pre pracovnú terapiu a   kaplnka. Zariadenie poskytuje najmä stravovanie, ubytovanie, upratovanie a pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.

Druh poskytovaných sociálnych služieb:   ZpS - zariadenie pre seniorov,
                                                                     ŠZ - špecializované zariadenie,
                                                                  DSS - domov sociálnych služieb