Poradenské centrum

Poradenské centrum v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja ponúka bezplatné sociálne poradenstvo pre všetkých ľudí, poskytuje informácie o možnostiach sociálnej pomoci v regióne, pomáha pri zorientovaní sa v sociálnom systéme, v spolupráci s inými subjektmi, pomáhame riešiť ťažké sociálne situácie občanov. 

Služby, ktoré poradenské centrum poskytuje sú zamerané na rôzne krízové situácie a celkovú pomoc občanom a rodinám.

Občania sa môžu obracať na centrum a žiadať o radu alebo konkrétnu pomoc telefonicky, e-mailom alebo prísť osobne v pracovné dni od 8.00 do 15.00 hod. do poradenského centra, ktoré ma svoje priestory v Centre sociálnych služieb Zákamenné, Ulica Vyšný Koniec č.559/55, 029 56 Zákamenné.

Adresa: 

Poradenské centrum Zákamenné
CSS Zákamenné
Ulica Vyšný Koniec 559/55 
029 56 Zákamenné

Telefónny kontakt:  0907 906 994

E-mail: poradcentrumzakamenne@vuczilina.sk

 

O POMOC UŽ MÔŽETE POŽIADAŤ NADÁCIU ŽSK

Tlačivo žiadosti:  ŽIADOSŤ O PRÍSPEVOK Z NADÁCIE

 

 

06.06.2019

Národný projekt "Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete."

Bezplatné sociálne a psychologické poradenstvo , právne usmernenie a podpora pre obeti trestných činov.

viac