Zubrohlava 118

Centrum sociálnych služieb Zákamenné - pracovisko Zubrohlava, Hlavná 118 je bezbariérová budova rodinného typu s novovybudovanou multifunkčnou miestnosťou, s veľkou záhradou a altánkom s bezbariérovými chodníkmi v centre obce. Poskytuje celoročný pobyt 15 ženám s rôznym druhom zdravotného znevýhodnenia. 

Druh poskytovaných sociálnych služieb: DSS - domov sociálnych služieb (kapacita 7 miest)
                                                                   ŠZ - špecializované zariadenie    (kapacita 8 miest)