Kontakt

Centrum sociálnych služieb Zákamenné 
Ulica Vyšný Koniec č.559/55    
029 56 Zákamenné

 

Telefón:   043 / 55 92 515    
e-mail:     dsszakam@vuczilina.sk 
IČO:         00632848
DIČ:         2020573379
IBAN:      SK66 8180 0000 0070 0050 0242
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica
    

                 

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás