pracovisko Zákamenné

Riaditeľka zariadenia:        
JUDr. PhDr. Adriana Adamicová
Tel.:      043 / 55 92 515
Mobil:   0905 582 422
e-mail:  dssz_ved@vuczilina.sk

 

Ekonomicko - prevádzkový úsek     
Vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku:
Tel.:      043 / 55 92 515
Mobil:   0907 732 262
e-mail:  dsszakam@vuczilina.sk             

Samostatný referent mzdovej agendy:
Tel.:      043 / 55 92 515
e-mail:  mzdy-dsszakam@vuczilina.sk

 

Zdravotno - sociálny úsek     
Vedúca zdravotno - sociálneho úseku:     
Tel.:     043 / 55 24 049
Mobil:  0905 554 287
e-mail: social.dsszakam@vuczilina.sk

 

Adresa:
Centrum sociálnych služieb Zákamenné 
Ulica Vyšný koniec 559/55
029 56 Zákamenné