17.May.2024

Evidencia žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby 05/2024

Centrum sociálnych služieb Zákamenné 
       
Pracovisko : CSS  Zákamenné - Zákamenné 559
Druh sociálnej služby : domov sociálnych služieb, muži, celoročná pobytová forma
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
druh sociálnej služby - domov sociálnych služieb, muži
Poradové
číslo
Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
1. 3824/2014/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 7.3.2017
2. 4958/2020/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 14.12.2020
3. 6253/2021/OSV-006 pobytová (celoročná) soc. služba 14.10.2021
4. 2505/2024/OSV-003 pobytová (celoročná) soc. služba 19.02.2024

                                             

Druh sociálnej služby : špecializované zariadenie, muži, celoročná pobytová forma
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
druh sociálnej služby - špecializované zariadenie, muži
Poradové
číslo
Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
1. 5335/2020/OSV-003 pobytová (celoročná) soc. služba 2.10.2020
2. 4574/2013/OSV-003 pobytová (celoročná) soc. služba 23.8.2022
3. 9194/2023/OSV-006 pobytová (celoročná) soc. služba 16.4.2024
       
Pracovisko : CSS  Zákamenné - Hlavná 118, Zubrohlava
Druh sociálnej služby : domov sociálnych služieb, ženy, celoročná pobytová forma
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
druh sociálnej služby - domov sociálnych služieb, ženy
Poradové
číslo
Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
1. 4369/2011/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 2.6.2015
2. 5989/2020/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 20.7.2016
Druh sociálnej služby : špecializované zariadenie, ženy, celoročná pobytová forma
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
druh sociálnej služby - špecializované zariadenie, ženy
Poradové
číslo
Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
       
 Pracovisko : CSS  Zákamenné - Oravská Lesná 296 
Druh sociálnej služby : domov sociálnych služieb, ženy
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
druh sociálnej služby - zariadenie pre seniorov, ženy
Poradové
číslo
Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
Druh sociálnej služby : domov sociálnych služieb, muži
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
druh sociálnej služby - zariadenie pre seniorov, muži
Poradové
číslo
Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
1. 3690/2024/OSV-003 pobytová (celoročná) soc. služba 13.5.2024
 Pracovisko : CSS  Zákamenné - Oravská Lesná 296 
Druh sociálnej služby : zariadenie pre seniorov, ženy
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
druh sociálnej služby - zariadenie pre seniorov, ženy
Poradové
číslo
Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
Druh sociálnej služby : zariadenie pre seniorov, muži
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
druh sociálnej služby - zariadenie pre seniorov, muži
Poradové
číslo
Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
Druh sociálnej služby : špecializované zariadenie, ženy, celoročná pobytová forma
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
druh sociálnej služby - špecializované zariadenie, ženy
Poradové
číslo
Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
1. TSK/2022/08458-11 pobytová (celoročná) soc. služba 18.11.2022
2. 6887/2023/OSV-006 pobytová (celoročná) soc. služba 20.6.2023
3. 2503/2024/OSV-003 pobytová (celoročná) soc. služba 4.1.2024
4. 3508/2024/OSV-003 pobytová (celoročná) soc. služba 18.4.2024
5. 3280/2024/OSV-003 pobytová (celoročná) soc. služba 13.5.2024
Druh sociálnej služby : špecializované zariadenie, muži, celoročná pobytová forma
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
druh sociálnej služby - špecializované zariadenie, muži
Poradové
číslo
Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
1. 5712/2023/OSV-003 pobytová (celoročná) soc. služba 22.5.2023
2. 7364/2023/OSV-003 pobytová (celoročná) soc. služba 8.4.2024
3. 2483/2024/OSV-003 pobytová (celoročná) soc. služba 18.4.2024
4.. 3970/2024/OSV-006 pobytová (celoročná) soc. služba 14.5.2024
Aktualizácia:  17.05.2024