Ochrana osobných údajov

04.06.2020

Zásady ochrany osobných údajov

viac
04.06.2020

Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov

viac
04.06.2020

Informovanie o verejnom kultúrno-spoločenskom podujatí jeho propagácia a zdokumentovanie na webovej stránke CSS Zákamenné formou zverejňovania fotografií, audiozáznamov a sprievodného textu.

viac
04.06.2020

Záznam o spracovateľských činnostiach

viac